Bo trygt Måling 2023 er både en måling af danske husejeres holdninger og handlinger i forhold til indbrud og utryghed samt en temperaturmåling på, hvordan det rent faktisk går med indbrud og tryghed i Danmark. Både i forhold til tidligere år og med et blik på andre lande.

Foruden data fra Epinion inddrages data fra en række andre kilder.

Læs rapporten her

I denne rapport gives der estimater over omfang og karakteristika ved hæleri med fokus på stjålne varer, der stammer fra indbrud i privat beboelse. ​

Rapporten er udarbejdet af Peter Kruize, Center for Kriminalitetsanalyse, for Det Kriminalpræventive Råd og finansieret af Bo trygt.​

Læs rapporten her