Bag om bo trygt

Bag om bo trygt

Bo trygt er en indsats skabt af TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde med​ Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Parterne har en fælles vision om, at danske hjem ikke bliver udsat for indbrud, og at ingen skal føle unødvendig utryghed over risikoen for indbrud. Derfor har Bo trygt et mål om at reducere antallet af indbrud i private hjem fra godt 29.000 (2018) til under 7.000 årlige indbrud, så vi kommer på niveau med vores nabolande. ​

Det er Bo trygts tilgang, at udfordringer skal løses i samarbejde med andre. Bo trygt samarbejder derfor med en lang række aktører. Det gælder politi, kommuner, forsikringsselskaber, erhvervsorganisationer, byggecentre, Nabohjælpere/ Nabovenner med flere. ​

Parterne bag Bo trygt inviterer fortsat alle –både enkeltindivider og organisationer – til at deltage i indsatsen med at reducere antallet af indbrud i Danmark og øge trygheden.​

Bo trygts fire principper:​

  •  Vi samarbejder tæt i kommune og politi om at forebygge indbrud og øge trygheden.​
  •  Vi arbejder for at sætte forebyggelse af indbrud højt på borgernes dagsorden.​
  •  Vi arbejder for en konstruktiv og tryghedsskabende kommunikation om indbrud.​
  •  Vi arbejder databaseret og der sættes ind der, hvor det gør en forskel.​

Bo trygt har i februar 2021 indgået en samarbejdsaftale med Dansk Erhverv og handelsplatformene DBA og GulogGratis. Underskriverne af aftalen, en såkaldt ’code of conduct’, forpligter sig til en række tiltag. Blandt andet:

Alle uidentificerede brugere, der opretter en ny salgsannonce, opfordres til at identificere sig.
Alle uidentificerede brugerkonti, der udviser mistænkelig adfærd eller anmeldes for mistænkelig adfærd, skal lukkes omgående, indtil brugeren er identificeret eller mistanken er afklaret.
Handelsplatformene advarer købere i konkrete handler, hvis sælger ikke er identificeret.
Handelsplatformene skal hjælpe danske myndigheder med at identificere kriminelle, der forsøger at udnytte platformene til hæleri.