Formål

Formål

I de seneste 30 år har antallet af indbrud i private hjem i Danmark været stabilt højt med omkring 30.000-35.000 indbrud om året. I forhold til indbyggertal er der ca. tre gange flere indbrud i Danmark end i vores nabolande (Sverige, Norge og Tyskland) (1). 8 ud af 10 indbrud sker i huse.

Antallet af danskere, der er bekymrede for at få indbrud, er mere end fordoblet i løbet af de seneste 10 år, og utryghed kan føre til en lavere livskvalitet. (2)

TrygFonden og foreningen Realdania deler en vision om, at danske hjem ikke bliver udsat for indbrud, og at ingen danskere unødigt skal bekymre sig om eller være utrygge over risikoen for indbrud i deres eget hjem. Derfor har Bo trygt! et mål om at reducere antallet af indbrud i private hjem fra godt 29.000 til 10.000 årlige indbrud, så det kommer på niveau med vores nabolande. På sigt skal andelen af danskere, der bekymrer sig om indbrud, ned fra hver fjerde til hver tiende.

Bo trygt! vil tage fat i problemstillingen omkring forebyggelse af indbrud fra alle sider. Indsatsen vil både fokusere på den almindelige dansker, og hvad den enkelte kan gøre for at forebygge indbrud i sit hjem, og samtidig orientere sig mod mulige strukturelle ændringer i samfundet, der kan hjælpe med at reducere indbrudsniveauet.

Det skal bl.a. ske ved at benytte erfaringer fra udlandet, kombineret med forskning om og test af effekten af forskellige indgreb, øge antallet af nabohjælpere og gøre dem mere aktive, øge andelen af husstande, der har skalsikret deres hus, se på de positive erfaringer, der er i udlandet med bl.a. certificeringsordninger til produkter, som beskytter mod indbrud i private hjem, nedbringe antallet af solgte hælervarer og reducere antallet af dømte indbrudstyve, der begår indbrud igen.

Parterne bag Bo trygt! inviterer alle – både enkeltindivider og organisationer mv. – til at deltage i indsatsen for at reducere antallet af indbrud i Danmark.

Bo trygt samarbejder bl.a. med Brancheorganisationen Danske Byggecentre om at uddanne medarbejdere i byggemarkederne til at give god og saglig rådgivning om indbrudsforebyggelse til deres kunder. Projektet er et tilbud til alle medlemmer af brancheorganisation. Fem af deres medlemmer (Fog, Davidsen, XL Byg, Bygma Gruppen og STARK) har takket ja til at deltage, og som en del af samarbejdet indgår de i et forløb, hvor alle medarbejdere tilbydes et digitalt kursus i indbrudsforebyggelse. 

1) ”Beregninger foretaget af Forsikring & Pension og Det Kriminalpræventive Råd, baseret på tal fra Danmarks Statistik, PCS Bundeskriminalamt, Brottsförebyggande rådet, Statistisk sentralbyrå og Eurostat

2) Trygfondens Tryghedsmålinger 2005-2017