Hvem står bag?

Hvem står bag?

TrygFonden og foreningen Realdania står bag indsatsen Bo trygt! i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og Videncentret Bolius.

De fire parter bag Bo trygt! har forskellige ekspertiser og erfaringer, og kan derfor supplere hinanden med at komme hele vejen rundt om indbruds-problematikken.

TrygFonden er eksperter i tryghed, foreningen Realdania har ekspertise ift. alt, hvad der har med huset og omgivelsernes fysik at gøre, Det Kriminalpræventive Råd repræsenterer en stor del af branchen og har en stærk faglig viden om kriminalitetsforebyggelse og driver til daglig Nabohjælp, mens Videncentret Bolius er ekspert i danske boliger og kommunikation til danskere.

Indbrud har stor betydning for vores livskvalitet i boligen, og sammen vil vi øge livskvaliteten ved at sænke det samlede antal af indbrud og derigennem øge danskernes tryghed.