Bo trygt!
i Furesø Kommune
Bo trygt!
i Furesø Kommune

Derfor er Furesø en Bo trygt!-kommune

I Furesø har kommunen i en årrække samarbejdet med Nordsjællands Politi, Nabohjælp og bolig-/grundejerforeninger om at forebygge indbrud.

Skal indsatsen mod indbrud virke, kræver det, at alle samarbejder om at nå målet.

Den enkelte borger kan blive bedre til at sikre sit eget hjem. I lokalområdet kan man via nabohjælp holde tyvene på afstand. Kommunens medarbejdere kan holde et vågent øje, når de kommer rundt i kommunen. Politiet kan være tydeligt til stede i områder, der er ramt af indbrud og øge opklaringsprocenten. 

I Furesø skaber vi løsninger sammen, og derfor er Bo Trygt-initiativet et fantastisk godt eksempel på, hvordan et fælles fokus på indbrudsforebyggelse giver synergi og skaber ejerskab til problemet hos alle – ikke kun hos politiet eller kommunen, men også ude i vores lokalområder, hvor borgerne tager kampen op mod indbrudstyvene sammen med deres naboer.

Sammen med Nordsjællands Politi og Bo trygt! har vi brug for flere hænder, øjne og ører rundt om i kommunen. Derfor håber vi, at du vil drøfte med dine naboer, hvad I kan gøre for indbrudsforebyggelsen i jeres lokalområde.

Her på siden finder I inspiration til, hvordan I kommer i gang.

Ole Bondo Christensen, borgmester

Om Bo trygt! i Furesø

Bo trygt! i Furesø er et flerårigt partnerskabsprojekt mellem Furesø Kommune, Nordsjællands Politi og Bo trygt!

Bo trygt! i Furesø har som ambition, at antallet af indbrud skal nedbringes med to tredjedele og samtidig at skabe endnu større tryghed for borgerne.

Bag Bo trygt! står TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.