Her kan du blive klogere på hæleri

I dette faktaark har vi samlet nogle af hovedpunkterne om det danske hælermarked.

I denne rapport gives der estimater over omfang og karakteristika ved hæleri med fokus på stjålne varer, der stammer fra indbrud i privat beboelse. Rapporten er udarbejdet af Peter Kruize, Center for Kriminalitetsanalyse, for Det Kriminalpræventive Råd og finansieret af Bo trygt.

I denne undersøgelse fra 2020 afdækkes det, hvor stor en del af den danske befolkning der har erfaring med hæleri, hvor alvorligt de finder det, samt deres holdninger til hæleri og villighed til at handle på måder, der reducerer risikoen for hæleri. Undersøgelsen er lavet af MEGAFON for Det Kriminalpræventive Råd. 2.300 repræsentative danskere over 18 år har deltaget.

 

Følg kampen mod hæleri på Facebook