Bo trygt!
i Hjørring kommune
Bo trygt!
i Hjørring kommune

Anmeldte indbrud

Grafen viser udviklingen i anmeldte indbrud i boliger i Hjørring Kommune.

Der har i gennemsnit været 308 indbrud pr. år fra 2009-2018 i Hjørring Kommune.

Målet med det nye partnerskab "Bo trygt! i Hjørrng" er at øge trygheden og arbejde henimod at reducere indbrudstallet med 2/3, så der højst bliver anmeldt 103 indbrud om året. I 2021 blev der anmeldt 79 indbrud.