Kontakter hos Bo trygt

Britt Wendelboe / Programansvarlig
Ansvarlig for den samlede Bo trygt indsats
bw@trygfonden.dk

Lisbet Bloch-Sørensen
Projektleder Bo trygt Kommune
lbs@operate.dk

Christian Nørr
Ansvarlig for borgernære tiltag / borgermøder (Bo trygt korpset)
Ansvarlig for konstruktiv presse
cn@trygfonden.dk

Tine Sode
Ansvarlig for byggeteknisk skalsikring
trs@bolius.dk

Mette Margrethe Elf
Ansvarlig for trygge boligområder
mel@realdania.dk