Kontakter hos Bo trygt

Britt Wendelboe / Programansvarlig
Ansvarlig for den samlede Bo trygt indsats
bw@trygfonden.dk

Lisbet Bloch-Sørensen
Projektleder Bo trygt Kommune
lbs@operate.dk

Christian Nørr
Ansvarlig for borgernære tiltag / borgermøder (Bo trygt korpset)
Ansvarlig for konstruktiv presse
cn@trygfonden.dk

Tine Sode
Ansvarlig for byggeteknisk skalsikring
trs@bolius.dk

Bjørn Emil Härtel Jensen (på orlov)
Ansvarlig for trygge boligområder
bje@realdania.dk

Laura Kristine Bjerre Munch (vikar)
Ansvarlig for trygge boligområder
lbm@realdania.dk