Om samarbejdet

Hver fjerde dansker bekymrer sig om indbrud. Og der er tre gange flere indbrud i danske hjem, end i lande, vi normalt sammenligner os med. I Bo trygt arbejder vi målrettet for, at danske hjem ikke bliver udsat for indbrud, og at ingen danskere unødigt skal bekymre sig om eller være utrygge over risikoen for indbrud i deres eget hjem. Det gør vi med en 360-graders tilgang, hvor vi arbejder vidensbaseret med bl.a. Nabohjælp, skalsikring, trygge boligområder, hæleri og tyvens opdagelsesrisiko.

Og skal der ske endnu bedre indbrudsforebyggelse og skabes mere tryghed, så er det afgørende, at indsatsen også sker lokalt – tæt på borgerne. I de lokale Bo trygt partnerskaber er ambitionen at gøre en forskel i et samarbejde med ambitiøse kommuner, politikredse og civilsamfundet. Det er kommuner, politikredse og civilsamfund, der kender lokalområdet bedst og har et direkte engagement i et tryggere og mere sikkert lokalsamfund.

Derfor er Bo Trygt gået ind i partnerskaber med en række kommuner og politikredse rundt i landet. Alle partnerskaber er baseret på en fælles indsats fra tre parter: kommunen, der engagerer og informerer borgerne; den relevante politikreds, der arbejder målrettet med kriminalitetsbekæmpelse og indbrudsforebyggelse; og Bo Trygt, der bl.a. bidrager med ekspertise og værktøjer i forhold til indbrudsforebyggelse og trygge boligområder.

Bo Trygt Kommune-partnerskaber i Danmark

I dag findes der 16 lokale Bo Trygt partnerskaber i Danmark: Bo trygt i Aarhus, Furesø, Hjørring, Sønderborg, Esbjerg, Hørsholm, Allerød, Rudersdal, Gentofte, Solrød, Greve, Herlev, Randers, Haderslev, Lyngby-Taarbæk og Dragør. Her arbejdes der i en koordineret indsats ud fra de fire Bo Trygt-principper:

  1. Vi samarbejder tæt i kommune og politi om at forebygge indbrud og øge trygheden.
  2. Vi arbejder for at sætte forebyggelse af indbrud højt på borgernes dagsorden.
  3. Vi arbejder for en konstruktiv og tryghedsskabende kommunikation om indbrud.
  4. Vi arbejder databaseret og der sættes ind der, hvor det gør en forskel.

Erfaringen er, at kommuner, politi og Bo Trygt gør hinanden bedre ved at tage fælles ansvar, og at den fokuserede lokale indsats med inddragelse af civilsamfundet kan noget særligt, når det gælder indbrudsforebyggelse og tryghed.