Værktøjer

Bo Trygt Kommune har samlet en række værktøjer, der kan være til hjælp for kommuner og politi. Særligt i opstarten af et indbrudsforebyggelsesprojekt eller ved indtrædelse i et Bo Trygt Kommune-partnerskab. Der findes både inspirationskataloger samt en mere konkret manual til projektledere (se nederst) og en skabelon til handleplan, der kan være afsæt for det konkrete arbejde.

Inspirationskatalog til kommuner

Inspirationskataloget giver et overblik over forskellige forebyggelsestiltag samt eksempler på, hvordan kommuner har arbejdet med indbrudsforebyggelse i praksis.

Inspirationskatalog til politiet

Bo trygt har i samarbejde med politiet udarbejdet et inspirationskatalog til politiet, der opsamler best-practice når det kommer til indbrudsforebyggelse i tæt samarbejde med kommuner og Bo trygt.

Bo Trygt: De fire principper

De fire principper er fundamentet for Bo trygts arbejde. Denne folder beskriver i dybden, hvordan principperne aktiveres og hvad det kræver at indgå i et Bo Trygt Kommune-partnerskab.

Projekthandleplan

Handleplanen er et værktøj, der hjælper med at styre, tilrettelægge og koordinere et Bo Trygt Kommune-partnerskab. Handleplanen giver et godt overblik og er et glimrende afsæt for en forebyggelsesindsats.

Manual til projektledere

Opstartsmanualen er et værktøj, der især kan hjælpe nye projektledere i Bo trygt kommune-partnerskaber med at komme godt i gang.