Værktøjer

Bo Trygt Kommune har samlet en række værktøjer, der kan være til hjælp for kommuner og politi. Særligt i opstarten af et indbrudsforebyggelsesprojekt eller ved indtrædelse i et Bo Trygt Kommune-partnerskab. Der findes både inspirationskataloger samt en mere konkret manual til projektledere (se nederst) og en skabelon til handleplan, der kan være afsæt for det konkrete arbejde.

Godt i gang – manual til projektledere

Opstartsmanualen er et værktøj, der især kan hjælpe nye projektledere i Bo trygt kommune-partnerskaber med at komme godt i gang.

Kampagne om vinduer og døre

SoMe materiale, nyhedsbrevs tekst og andet, til brug for at oplyse borgerne om sikring af vinduer og døre.

Digitale tryghedsvandringer

Bo trygt har i samarbejde med Furesø Kommune og Nordsjællands Politi lavet en drejebog om digitale tryghedsvandringer. Drejebogen giver overblik over, hvordan I kan komme i gang med at lave digitale tryghedsvandringer. Der er også lavet en eksempelfilm, som du kan få tilsendt af Sidsel Hansen. Skriv til sha@operate.dk for at høre mere.

Projekthandleplan

Handleplanen er et værktøj, der hjælper med at styre, tilrettelægge og koordinere et Bo Trygt Kommune-partnerskab. Handleplanen giver et godt overblik og er et glimrende afsæt for en forebyggelsesindsats.

Bo Trygt: De fire principper

De fire principper er fundamentet for Bo trygts arbejde. Denne folder beskriver i dybden, hvordan principperne aktiveres og hvad det kræver at indgå i et Bo Trygt Kommune-partnerskab.

Introduktionsslides til medarbejdere

Slideshowet kan være relevant at bruge i forskellige interne processer fx som et uddannelsesoplæg til nye medarbejdere, videndeling i kommunen eller som inspiration  til videreudvikling af specifikke Bo trygt dagsordener.

Miniguide til digitale borgermøder

Miniguiden til digitale borgermøder hjælper dig med at opsætte og afvikle digitale infomøder om indbrudsforebyggelse med borgere fra indbrudsramte områder i jeres kommune/politikreds.

Inspirationskatalog til kommuner

Inspirationskataloget giver et overblik over forskellige forebyggelsestiltag samt eksempler på, hvordan kommuner har arbejdet med indbrudsforebyggelse i praksis.

Inspirationskatalog til politiet

Bo trygt har i samarbejde med politiet udarbejdet et inspirationskatalog til politiet, der opsamler best-practice når det kommer til indbrudsforebyggelse i tæt samarbejde med kommuner og Bo trygt.

Facebook pakke

Dette er et udpluk af Facebook opslag for Bo trygt. Materialet må kun bruges, sådan som det er vist i præsentationen.

Indbrudsfolder udarbejdet i samarbejde med politiet

Indbrudsfolderen er en guide til indbrudsramte borgere. Den er designet til at overskueliggøre perioden efter et indbrud og hjælpe boligejere med at sikre deres boliger bedre mod indbrud i fremtiden. Den er udviklet til brug for politiet, hvor den afleveres som fysisk eksemplar, når politiet er ude ved borgeren efter indbrud. I folderen er der samlet meget viden om indbrudssikring, nabohjælp mv., så den kan også være relevant for en bredere kreds.

De 5 indbrudsråd film

Bo trygt! har i samarbejde med Rigspolitiet udarbejdet 5 råd, som vil ruste dig og dit nabolag bedre mod indbrud. Rådene er baseret på al den fælles erfaring og viden om forebyggelse af indbrud, vi gennem tiden har opsamlet.

Tjekliste til en mere sikker bolig

Nabohjælp

Nabohjælp er et af de værktøjer, som Bo trygt anbefaler kommuner og politi at kommunikere omkring. Dels mhp. at få flere til at anvende Nabohjælps app men også for at fremme nabohjælpsom adfærd, der både forebygger indbrud og mindsker utrygheden ved at fremme naboskabet. Læs mere om Nabohjælp her: www.nabohjaelp.dk

Tryghed og kriminalpræventive tiltag i byplanlægningen

Denne kortlægning af de kommunale planstrategier og kommuneplaner undersøger, hvordan og i hvor høj grad kriminalpræventive og tryghedsskabende principper indgår i kommunernes planarbejde.

Pilotprojekt om erhvervspartnerskaber i Esbjerg