Nyt register kan mindske indbrud

Når tyve begår indbrud, gør de det først og fremmest for at kunne sælge de stjålne genstande videre, så de kan tjene penge på det. Derfor er de afhængige af, at man kunne sælge hælervarerne uden at løbe en for stor risiko for at blive opdaget.

Mange danskere køber – bevidst eller ubevidst – stjålne varer, når de fx handler brugte varer på nettet. Undersøgelser fastslår, at der hvert år sælges hælervarer for flere milliarder kroner i Danmark. I 2019 anslår man, at omkring 250.000 danskere købte stjålne varer, selv om 98 procent af danskerne siger, at de ikke ønsker at købe hælervarer.

Man kan bl.a. mindske risikoen for at købe hælervarer ved at kigge efter NemlD hos sælgeren og betale med MobilePay - på den måde sikrer man sig, at eventuelle hælere sætter et digitalt fingeraftryk, og det bryder de sig ikke om.

Få gode råd mod hæleri 

Tjek, om en vare er stjålen via et kosterregister

Via et såkaldt kosterregister kan man gøre det langt nemmere at tjekke, om det er en stjålen vare, man køber.

Forsikring & Pension ønsker sammen med politiet at oprette et kosterregister i Danmark, og Bo trygt! støtter ideen. 

- Mange danskere køber stjålne varer og holder dermed tyvene beskæftigede. Vi skal derfor være bedre til at identificere hælervarer, for når det handler om at registrere stjålne værdigenstande, halter Danmark bagefter. Vi har registre til cykler og biler, men ikke for de meget populære tyvekoster som fx elektronik. 

- Et dansk kosterregister, hvor man kan tjekke en vare, før man køber den, kan være med til at hjælpe danskerne til at gå udenom hælervarer, og at stjålne ting kommer tilbage til den rette ejer. Det er en oplagt løsning og en vigtig investering for at komme indbrud og hæleri for milliarder til livs, siger Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd. 

Hvad er et digitalt kosterregister?

Et kosterregister er kort fortalt et register, hvor genstande, der er meldt stjålne til politi eller forsikringsselskab, er registreret.

I registret kan fx politi, borgere og brugt-handelsvirksomheder tjekke, om en genstand er registreret stjålet, hvis den fx har et særligt serienummer eller særlige kendetegn. 

Mange genstande, fx elektronik, dyre ure og en del designermøbler, har unikke serienumre, der gør det muligt at søge på dem i et digitalt kosterregister. 

Kosterregister i Holland

Han henviser til Holland, der har et kosterregister, som politi, borgere og forretninger har adgang til. Skal man købe brugt, kan man tjekke varen i registeret, som indeholder 1,7 millioner genstande. Registret, der har 200.000 besøgende om måneden, har ifølge de hollandske myndigheder forbedret politiets efterforskning og øget forbrugernes bevidsthed om hæleri. 

Udover stjålne ting med serienumre, arbejdes der i Holland på at udvikle en billedgenkendelsesteknologi, der kan assistere med at matche stjålne genstande med mulige koster, man finder hos en mistænkt. På sigt kan en såkaldt ’usynlig mærkning – også kendt som kunstig DNA, hvor man på en genstand smører en usynlig væske på, som indeholder nogle mikroskopiske elementer med en unik talkode, der gør det muligt at spore ejermanden – også være en mulighed for varer uden serienumre, fx smykker.