Bestil en indbrudsekspert

Bestil en indbrudsekspert

 • Bestil indbrudsekspert

  Indtast dine kontaktoplysninger samt navnet på din grundejerforening, vejlaug eller andet, hvis du ønsker besøg fra en indbrudsekspert ved næste møde. Indbrudseksperten vil holde et oplæg om forebyggelse af indbrud, så du og dine naboer er bedst muligt rustet til at besværliggøre tyvens arbejde.

  Bo trygt! registrerer dig som kontaktperson, og en repræsentant for Bo trygt! vil kontakte dig og aftale tid og sted for mødet.

  Du skal selv sørge for lokaler og eventuel forplejning.

  Indtast kontaktoplysninger


  På næste side kan du indtaste detaljer for besøget.

 • Besøg af indbrudsekspert

  Du er i gang med at anmode om besøg af en indbrudsekspert.

  Vigtige informationer

  • Indbrudseksperten holder kun oplæg på møder med mindst 10 deltagere.
  • Indbrudseksperten sørger selv for at medbringe den nødvendige teknik.
  • Indbrudseksperten sørger IKKE for forplejning, lokaler og lignende.
  • Ønsket dato kan tidligst ligge 2 uger fra bestillingsdato.
 • Bekræft

Oplysninger

customer-name
customer-street
customer-zip customer-city
customer-email
customer-phone

customer-partner-company
customer-partner-street
customer-partner-zip customer-partner-city

Du har bestilt trykt materiale

customer-company-name
customer-company-handouts

Du har bestilt besøg

customer-company-name
customer-company-zip
customer-company-date
customer-company-time
customer-company-participants