Sæt indbrud
på dagsordenen

Få besøg af en indbrudsekspert

Vil I have skræddersyede tips og tricks til, hvordan I kan sikre jeres boliger mod indbrud, kan I få en indbrudsekspert på besøg. Indbrudseksperten er typisk en tidligere politibetjent, der ved, hvordan indbrud kan forebygges .

Besøget koster 0 kroner, og det eneste, det kræver, er, at I skal kunne samle mindst 20 personer til et møde, og at I er ikke-kommercielle. I kan fx være en grundejerforening eller et vejlaug. I står selv for et lokale og evt. forplejning.

Bestil en indbrudsekspert

Inden mødet vil indbrudseksperten gå en tur rundt i kvarteret, evt. med dig, der bestiller indbrudseksperten, eller en repræsentant for grundejerforeningen, vejlauget eller en helt anden. Dernæst holder indbrudseksperten et oplæg på ca. 45 minutter, der bl.a. kommer ind på, hvordan indbrudssituationen ser ud i jeres område, og hvordan I bedst sikrer netop jeres boliger mod indbrud gennem for eksempel Nabohjælp og Indbrudstjek. Derudover kommer indbrudseksperten også ind på, hvad I kan gøre, hvis der alligevel sker indbrud.

Der er naturligvis mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Indbrudseksperten medbringer forskelligt materiale, bl.a. tommestokke, der viser, hvor høj hækken eller hegnet bør være for at undgå indbrud, priseksempler på sikring af vinduer og døre med mere.