Sæt indbrud 
på dagsordenen
Sæt indbrud
på dagsordenen

Indbrud i din kommune

Hvor mange indbrud i boliger er der i din kommune, og er det mange eller få i forhold til andre kommuner?

Det kan du finde svar på i det Danmarkskort, som Bo trygt! har lavet ud fra opgørelser over anmeldte indbrud i beboelser fra Danmarks Statistik.

Se, hvilke kommuner der har flest og færrest indbrud

Farverne på Danmarkskortet angiver, hvor mange anmeldte indbrud i boliger der har været pr. husstand i 4. kvartal 2020, og dermed kan du altså se, hvor der har været forholdsvist flest indbrud. Jo mørkere farve en kommune har, jo flere indbrud har der været i forhold til antallet af boliger. Og jo lysere farve, jo færre indbrud.

Når du klikker på en kommune, kan du se, hvor mange indbrud der har været i hvert kvartal siden 2018, og hvilken præcis placering kommunen har på listen ud af de i alt 98 danske kommuner.

  Færrest indbrud pr. husstand
  Flest indbrud pr. husstand
   
   
   
   
   

  Stort fald i indbrud

  Siden 2011, hvor der blev anmeldt 45.173 indbrud i boliger på landsplan, er antallet faldet år for år. I 2020 blev der anmeldt 17.800 indbrud i boliger, det laveste antal siden 1977.

  - Det er en utrolig glædelig udvikling. Men selv om vi nu ligger på det laveste antal indbrud siden 1970’erne, så er 17.800 indbrud stadig alt for mange. Hvis vi sammenligner os med vores nabolande Sverige og Tyskland, så lå vi før corona-pandemiens begyndelse på et niveau, der var cirka tre gange så højt som i de to lande, og da de tilsvarende har været ramt af COVID-19, er det min forventning, at de to lande, som vi bør kunne sammenligne os med, fortsat har et væsentligt mindre indbrudsproblem, end vi har i Danmark, siger Britt Wendelboe, programleder for  Bo trygt!

  Indbrud i boliger halveret på 7 år

  Fra 2014-2020 er antallet af anmeldte indbrud boliger mere end halveret, især i 2019 og 2020 er der begået færre indbrud. Det skyldes bl.a., at danskerne er blevet mere opmærksomme på og aktive med indbrudsforebyggelse. Udviklingen er i det seneste år blevet hjulpet ekstra på vej af corona-situationen, der har tvunget mange til at arbejde hjemme og holde ferie tæt på hjemmet. For forskningen viser, at indbrudstyve ikke ønsker at begå indbrud, når beboerne er hjemme, og de ønsker heller ikke at møde naboer eller forbipasserende.

  - I forhold til at forebygge indbrud i vores hjem kan vi lære rigtig meget af corona-nedlukningen. Perioden har vist, at når vi er hjemme, og der er liv i vores boligkvarterer morgen, middag og aften, så bliver det meget lidt attraktivt at være indbrudstyv, siger Britt Wendelboe.

  Brug erfaringer fra corona-nedlukning til at undgå indbrud 

  Bo trygt! opfordrer til at bruge erfaringerne fra nedlukningen:

  - Når samfundet igen åbner rigtigt op, skal vi fastholde den positive udvikling på indbrudsområdet. Det skal vi gøre ved at nabohjælpe – altså skabe et boligkvarter, hvor vi hilser på og hjælper hinanden, og så skal vi gøre det svært for tyven at se, når vi ikke er hjemme. Det kan vi fx gøre ved at installere indendørs lys med en timer eller såkaldt ’smart lys’, så husets rum lyses op, selvom vi ikke er hjemme. Udendørs sensorstyret lys, der tænder automatisk, når der er bevægelse omkring boligen, er også en god ide, da det tiltrækker opmærksomhed og øger sandsynligheden for, at tyven bliver spottet, siger Laura Bjerre Munch, projektchef i den filantropiske forening Realdania, der er en del af Bo trygt.

  Færre indbrud i 85 kommuner

  Fra 2019 til 2020 har der været færre indbrud i det meste af landet. Der har været et fald i 85 kommuner, i en enkelt kommune, Ringkøbing-Skjern, har der været præcis det samme antal indbrud, mens kun 12 kommuner har oplevet en stigning.