Sæt indbrud 
på dagsordenen
Sæt indbrud
på dagsordenen

Indbrud i din kommune

Færrest indbrud pr. husstand
Flest indbrud pr. husstand
 
 
 
 
 

Stort fald i indbrud

Siden 2011, hvor der blev anmeldt 45.173 indbrud i boliger på landsplan, er antallet faldet år for år. I 2020 blev der anmeldt 17.800 indbrud i boliger, det laveste antal siden 1977.

Hvor mange indbrud i boliger er der i din kommune, og er det mange eller få i forhold til andre kommuner?

Det kan du finde svar på i Danmarkskortet herover, som Bo trygt! har lavet ud fra opgørelser over anmeldte indbrud i beboelser fra Danmarks Statistik.

Farverne på Danmarkskortet angiver, hvor mange anmeldte indbrud i boliger der har været pr. husstand i 1. kvartal 2021, og dermed kan du altså se, hvor der har været forholdsvist flest indbrud. Jo mørkere farve en kommune har, jo flere indbrud har der været i forhold til antallet af boliger. Og jo lysere farve, jo færre indbrud.

Når du klikker på en kommune, kan du se, hvor mange indbrud der har været i hvert kvartal siden 2018, og hvilken præcis placering kommunen har på listen ud af de i alt 98 danske kommuner.

  I 1. kvartal 2021 fortsat nedgangen. I forhold til 1. kvartal 2020 er der blevet anmeldt 40 procent færre indbrud. Der har været et fald i 80 kommuner, i 7 kommuner var antallet det samme, mens 11 kommuner har oplevet en stigning.

  - Vi har i mange år kigget misundeligt til bl.a. Sverige og Tyskland, der har haft væsentligt lavere indbrudstal end os i Danmark. Det har de stadig, men vi nærmer os med hastige skridt, og den udvikling var allerede i gang før de ekstraordinære fald i antal indbrud i forbindelse med corona-nedlukningerne.

  - Corona-tiden har vist, at vi kan stå sammen og hjælpe hinanden. Men selvom mange af os nu vender tilbage til kontoret, begynder til fritidsaktiviteter og tager hjemmefra i aftentimerne, tror vi på, at vi med en fælles indsats, og ved at kigge grundigt på vores vaner og sikringen af vores bolig, fortsat kan holde indbrudstyvene fra døren.

  - Alle grundejerforeninger og nabolag har mulighed for at få besøg af en Bo trygt-indbrudsekspert, som kan give gode råd om, hvordan man bedst sikrer sin bolig mod indbrud og hjælper hinanden i kvarteret. Besøget er gratis og kan bestilles på botrygt.dk, og jeg håber, at rigtig mange vil benytte sig af det, så vi kan holde fast i de lave indbrudstal fremover, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt!.

  Gå udenfor, når du arbejder hjemme

  Under corona-nedlukningerne har hjemsendte skoleelever og hjemmearbejdende voksne skabt mere liv i boligkvartererne i dagtimerne, end der plejer at være. Det er vigtigt at holde fast i, da indbrudstyven ikke kan vide sig sikker på, om et hus er tomt,, eller om naboen følger med på den anden side af hækken. Indbrudstyve foretrækker kvarterer, der virker øde, og hvor folk ikke kommer hinanden ved eller hilser på hinanden.

  - Formentlig kommer flere danskere fremover til at arbejde delvist hjemmefra. Hvis man bruger et lille afbræk i arbejdsdagen til lige at gå en rundtur i kvarteret, tømme postkassen eller gå ud i haven, mens man klarer en telefonsamtale, er det med til at forebygge indbrud. Kan man ovenikøbet arbejde hjemme forskellige dage om ugen, giver det heller ikke indbrudstyvene mulighed for at finde et system i hverdagen.

  - Lav aftaler med de naboer, der er hjemme. Det kan man gøre hen over hækken. Og ser du noget mistænkeligt, kan du bruge Nabohjælps app til at få den viden ud til hele nabolaget. Så bliver alle naboerne mere opmærksomme, og på den måde kan vi hjælpe hinanden med at holde tyvene væk. Det har vi alle en interesse i, for er der først begået et indbrud i et kvarter, så øges risikoen markant for nye indbrud inden for kort tid, siger Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent i Nabohjælp.

  Lås haveredskaber og værktøj inde

  Det er fortsat også meget vigtigt at gøre det så svært som muligt for en tyv at bryde ind. Og så er der et par ekstra ting du skal være opmærksom på i tiden efter corona.

  - Mens vi har været hjemme og har gået rundt i haven på daglig basis, har det måske været naturligt at lade en skovl eller andre haveredskaber stå udenfor. Det er ikke en god ide, når vi begynder at være mindre hjemme, for vi ved, at tyven ofte er på udkig efter redskaber til at begå deres indbrud med. Så gem værktøj og redskaber godt af vejen, siger Britt Wendelboe.

  Pas på, når du får leveret pakker

  Under nedlukningen er det blevet meget mere almindeligt at handle på nettet og få varerne afleveret hjemme.

  - Det er bekvemt at få leveret varerne lige til døren, og selvom fragtfirmaerne gerne sætter varerne på trappestenen, når du ikke er hjemme, bør du tænke dig om en ekstra gang, inden du benytter dig af det. Varerne kan sende et signal om, at huset står tomt. Få i stedet leveret dine pakker et andet sted eller få naboen til at tage imod, hvis du ikke er hjemme, råder Britt Wendelboe.