Sæt indbrud 
på dagsordenen
Sæt indbrud
på dagsordenen

Indbrud i din kommune

Hvor mange indbrud i boliger er der i din kommune, og er det mange eller få i forhold til andre kommuner?

Det kan du finde svar på i det Danmarkskort, som Bo trygt! har lavet ud fra opgørelser over anmeldte indbrud i boliger fra Danmarks Statistik.

Se, hvilke kommuner der har flest og færrest indbrud

Farverne på Danmarkskortet angiver, hvor mange anmeldte indbrud i boliger der har været pr. husstand i 3. kvartal 2020, og dermed kan du altså se, hvor der har været forholdsvist flest indbrud. Jo mørkere farve en kommune har, jo flere indbrud har der været i forhold til antallet af huse. Og jo lysere farve, jo færre indbrud.

Når du klikker på en kommune, kan du se, hvor mange indbrud der har været i hvert kvartal siden 2018, og hvilken præcis placering kommunen har på listen ud af de i alt 98 danske kommuner.

  Færrest indbrud pr. husstand
  Flest indbrud pr. husstand
   
   
   
   
   

  Stort fald i indbrud

  Siden 2011, hvor der blev anmeldt 45.173 indbrud i boliger på landsplan, er antallet faldet år for år. I 2019 blev der anmeldt 24.553 indbrud i boliger, og i 2020 tyder alt på et stort fald.

  I det første halve år var der langt færre indbrud, og i 3. kvartal 2020 blev der anmeldt 4.492 indbrud, et fald på 20 procent i forhold til 3. kvartal 2019. I samme periode er der blevet anmeldt færre indbrud i 66 kommuner, 4 kommuner har haft samme antal, mens der har været flere indbrud i 28 kommuner.

  - Vi ved fra TrygFondens Tryghedsmåling, at indbrud er en væsentlig årsag til utryghed, og at utrygheden hos den enkelte meget naturligt stiger, jo flere indbrud vedkommende oplever. Det er derfor meget glædeligt, at indbrudstallet i Danmark fortsætter med at falde – også selvom en del af udviklingen nok skal tilskrives, at danskerne har været mere hjemme end normalt det seneste halve år på grund af COVID-19, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt!

  Mange boliger er for dårligt sikrede mod indbrud

  Men selvom antallet af indbrud i private hjem falder, viser en ny undersøgelse udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd for Bo trygt!, at mange danske hjem er dårligt sikrede mod indbrud. Eksempelvis har kun 12 procent. mere end én lås på hoveddøren.

  - Antallet af indbrud er væsentligt højere i Danmark end i vores nabolande. Det kan hænge sammen med, at mange danske boliger ikke er godt nok sikrede mod indbrud. Desværre tror rigtig mange, at deres hjem er sikret tilstrækkeligt, men virkeligheden viser, at de kan gøre langt mere for at sikre døre, låse og vinduer.

  - Netop nu er mange boligejere optaget af at gøre deres hjem klar til den mørkere og koldere periode, vi går ind i. I den sammenhæng er det oplagt også at få kigget på sine vinduer, døre og låse, og hvordan man ellers kan sikre sin bolig bedre. Eksempelvis er sensorstyret lys og en lavere hæk nogle af de greb, der kan hjælpe til at holde tyven på afstand. Det behøver ikke være hverken dyrt eller besværligt at indbrudssikre sit hus, og vi ved, det virker, siger Laura Bjerre Munch, projektchef i Realdania og en del af Bo trygt!