Sæt indbrud 
på dagsordenen
Sæt indbrud
på dagsordenen

Indbrud i din kommune

Færrest indbrud pr. husstand
Flest indbrud pr. husstand
 
 
 
 
 

Siden 2011, hvor der blev anmeldt 45.173 indbrud i boliger på landsplan, er antallet faldet år for år. I 2020 blev der anmeldt 17.800 indbrud i boliger, det laveste antal siden 1977.

Hvor mange indbrud i boliger er der i din kommune, og er det mange eller få i forhold til andre kommuner?

Det kan du finde svar på i Danmarkskortet herover, som Bo trygt! har lavet ud fra opgørelser over anmeldte indbrud i beboelser fra Danmarks Statistik.

Farverne på Danmarkskortet angiver, hvor mange anmeldte indbrud i boliger der har været pr. husstand i 2. kvartal 2021, og dermed kan du altså se, hvor der har været forholdsvist flest indbrud. Jo mørkere farve en kommune har, jo flere indbrud har der været i forhold til antallet af boliger. Og jo lysere farve, jo færre indbrud.

Når du klikker på en kommune, kan du se, hvor mange indbrud der har været i hvert kvartal siden 2018, og hvilken præcis placering kommunen har på listen ud af de i alt 98 danske kommuner.

  Men nu stiger antallet af anmeldte indbrud for første gang i langt tid, hvis man sammenligner indbrud et kvartal med samme kvartal året før. I 2. kvartal 2021 blev der anmeldt 3.158 indbrud - en stigning på 12 procent i forhold til 2. kvartal 2020. Der har været en stigning i 54 kommuner, et fald i 39 kommuner, mens der har været præcis det samme antal indbrud i 5 kommuner.

  Stigningen hænger sammen med, at Danmark i 2. kvartal 2020 var lukket kraftigt ned på grund af Corona, mens der i 2. kvartal 2021 er blevet åbnet mere op, så flere tager afsted på arbejde, så deres bolig står tom.

  - I de sidste mange kvartalsopgørelser på indbrudsområdet har vi set en pæn nedgang. Nu ser vi pludselig en stigning, og det minder os om, at den lykkelige situation, at Danmark nu er åbnet op igen, også har en bagside. Vi skal helst ikke inspirere indbrudstyvene til at genoptage deres aktiviteter, så det gælder om, at vi alle hjælper hinanden med at passe på vores hjem, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt!

  Skab liv i dit kvarter og hils på fremmede

  Derfor gælder det om at være opmærksom på, hvad der sker i dit kvarter..
   
  - I sommerferien handler det meget om at få sit hjem til at se beboet ud og få koordineret med sine naboer, hvem der er hjemme hvornår, og at man i kvarteret lige sørger for at gå en runde om hinandens huse, generelt holder øje og hilser på fremmede, man ikke har set før. De gode råd er hørt før, men vi bliver ved med at gentage dem, for vi ved, at det er dem, der virker.
   
  - Også efter ferieperioden gælder det om at have gode naborelationer og hjælpe hinanden med at skabe liv i boligområderne. Selvom samfundet nu er åbnet igen, vil mange formentligt stadig arbejde mere hjemmefra, end de har gjort hidtil. Tal med dine naboer om, hvornår I arbejder hjemme, og har du et telefonopkald, så tag det, mens du går en tur i dit nabolag. Vi skal indtage vores boligkvarter, så indbrudstyvene ikke gør det, råder Britt Wendelboe.

  Sådan nedsætter du risikoen for indbrud

  Hvis du vil nedsætte risikoen for indbrud i din bolig, gælder det også om at sikre den bedst muligt. Du kan bl.a.:

  • Sætte sikringsbeslag på dine vinduer og skrue glaslisterne fast med sikringsskruer.
  • Montere et dørgreb med lås på terrassedøren.
  • Skifte låsen på hoveddør og kælderdør.
  • Sætte lås på skuret.
  • Installere udendørs lys med sensor.
  • Klippe hækken ned til højst 1,6 meter og gerne 1 meter.
  • Tilmelde dig Nabohjælp.

  Læs mere: Sådan sikrer du dit hus mod indbrud