Tyverialarmer til boligen

Tyverialarmer til boligen

En alarm kan være et supplement til sikre døre og vinduer og gode låse.

Men kun et supplement.

Det vigtigste er stadig at sikre døre, vinduer og låse, klippe hækken, så den er højst 1,6 meter, installere sensorstyret lys, der tænder ved bevægelse ved boligen, låse redskabsrummet og blive aktiv nabohjælper. 

En alarm forhindrer nemlig ikke, at tyven får adgang til dit hus. Den fortæller blot, at en person kan være trængt ind i din bolig. 

Interviews med 20 indbrudstyve, som det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden har foretaget, afslører, hvad der virker mest afskrækkende på dem. Tyverialarmer har en effekt, men lander langt nede på listen. Tyvene afskrækkes bedre, hvis du sikrer vinduer, døre og låse, og samtidig engagerer dig og dit nabolag i nabohjælp. Samtidig er der ingen uvildige undersøgelser, der viser, at alarmer rent faktisk forhindrer indbrud.

Men en alarm kan stresse tyven, så han går mindre grundigt til værks, og den kan samtidig gøre dine naboer opmærksomme. 

Du kan overveje en alarm, hvis:

- Du har haft indbrud og føler dig utryg.

- Du er utryg ved at være hjemme om natten.

- Du rejser meget.

- Der er langt til naboer.

Forskellige type alarmer til boliger

Nogle alarmer tænder lys, sender besked til naboer eller starter en sirene, hvis nogen forsøger at bryde ind. Det er en billigere løsning, end hvis der er tilknyttet et abonnement. Til gengæld skal du selv eller en nabo reagere på alarmen og kontakte politiet, hvis den går i gang. 

Andre typer alarmer er tilknyttet en kontrolcentral, som kan tilkalde et vagtfirma. Du betaler et abonnement, og der bliver sendt en vagt til dig hjem, hvis der er indbrud. Selv med et vagttilkald er en tyverialarm dog ingen garanti mod indbrud. Vægteren kan således både være lige rundt om hjørnet eller 20 kilometer væk. Hans opgave er ikke at stoppe tyven, men at lukke huset af efter indbrud, så det ikke står åbent. Og det er de fleste tyve udmærket klar over. 

Hvis du overvejer en alarm, kan en alarm med indbygget kamera være en fordel. Hvis alarmen er placeret rigtigt, kan den for eksempel tage et fotografi af den person, som bryder ind i din bolig. Herefter sender alarmen en besked og det pågældende foto til din telefon. Det giver dig ret til at kontakte politiet med det samme, fordi du kan bevise, at der ikke er tale om en fejl, men om en lovovertrædelse. 

Du skal under alle omstændigheder finde ud af, om det er et vagtfirma eller dig selv, der skal sørge for vedligeholdelse og reparation af alarmen. 

Der findes mange typer alarmer, og du bør overveje, hvad du har brug for, før du tager en beslutning. Kontakt evt. dit forsikringsselskab, før du køber en, da flere forsikringsselskaber giver rabat på forsikringen, hvis du har installeret visse typer alarmer. Derudover kan du få mere information om tyverialarmer hos låsesmede, installatører af tyverialarmer eller hos politiets kriminalpræventive afdelinger. 

Hvad bør tyverialarmer til hjemmet som minimum omfatte?

Selv om alle tyverialarmer har til formål at sikre dit hjem og dine ejendele, er der relativ stor forskel på de forskellige typer af alarmer, du kan købe dig til.

Hvilken type tyverialarm du skal vælge, afhænger af, hvor godt du ønsker at sikre dig. Men som et minimum bør en tyverialarm omfatte følgende:

 • Detektorer, der reagerer på, at nogen bevæger sig i rummet. Detektorerne opsættes typisk i de rum, hvor der er ting at stjæle, samt i rum, hvor det forventes at en indbrudstyv vil bryde ind i dit hjem.
 • Hvis du har kæledyr, er det en fordel at anskaffe en alarm, der giver mulighed for kæledyrsfiltrering, der gør, at din hund eller kat ikke aktiverer alarmen.

Alarmsystemer med flere funktioner

Det er også en mulighed at vælge en alarm med flere funktioner end de allerede nævnte:

 • Du kan vælge en alarm, hvor du samtidig tegner et abonnement på en vagtservice. Så du betaler for, at en vagtpatrulje kører ud, hvis alarmen går i gang. 
 • Nogle alarmer kan tilsluttes lyset i dit hjem, så det blinker, når alarmen aktiveres. På den måde er det ikke kun støjen fra alarmen, der er med til at stresse indbrudstyven, og det blinkende lys kan være med til at tiltrække eksempelvis dine naboers opmærksomhed, så de måske kan være med til at stoppe indbruddet. Alarmer i private hjem må kun larme i 30 sekunder.
 • Alarmer med sensorer, der reagerer på pludselige skift i temperaturen, fx hvis vinduer eller døre til det fri åbnes.
 • Alarmer med sensorer, der opfanger vibrationer. Sensorerne placeres på eksempelvis vindueskarme, så de kan registrere, hvis nogen forsøger at bryde dem op.

Derudover findes også større og mere avancerede alarmsystemer med egenskaber og muligheder. Eksempelvis:

 • Alarmen kan inddeles i zoner, der kan programmeres og indstilles separat. Alarmen kan eksempelvis kan være slået til i stueetagen, men slået fra på 1. sal. Det kan være en fordel, hvis du sover på 1. sal, men gerne vil sikre stueetagen, mens du sover.
 • Alarmen kan have indkodet telefonnumre til dig, kontaktpersoner eller vagtcentral, så der gives besked, hvis alarmen går i gang.
 • Alarmen kan have hukommelse, så du kan forprogrammere indstillinger til fx aften/nat, eller når du tager på ferie og er væk i længere tid. 
 • Alarmen kan ringe op til et antal kontaktpersoner i en forprogrammeret og bestemt rækkefølge. Du kan samtidig programmere den til at ringe videre, hvis der er optaget hos den første, den ringer op til.
 • Alarmen kan fjernbetjenes og fjernprogrammeres, eksempelvis ved hjælp af en app på din smartphone, hvis du glemmer at sætte den til, når du går, eller hvis børnene kommer tidligere hjem fra skole, end du havde regnet med.
 • Alarmen er ikke kun en tyverialarm, men er også koblet til røgalarmer i dit hjem, så du – og en alarmcentral – får besked, hvis en røgalarm aktiveres.

Certificeringsordning for alarmer

I 2006 trådte en certificeringsordning for alarmsystemer og installatører af alarmer i kraft. Ordningen skal sikre, at alarmer installeres korrekt i henhold til forsikringsselskabernes anbefalinger. 

Det er selvfølgelig en god idé at få installeret en alarm af en virksomhed, der er med i denne certificeringsordning. Det er en garanti for, at den alarm, du får installeret, lever op til branchens standarter på området, og at den bliver installeret korrekt. 

Ordningen er uvildig og forestås af Dansk Standard eller Teknologisk Institut, der kontrollerer installatørens kvalifikationer samt laver stikprøver af opsatte alarmer. Samarbejdet er etableret mellem politiet, SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring), Tekniq (de tekniske installatørers organisation) og Finansrådet.

Kan du selv installere en alarm i dit hjem?

Der findes en del forskellige alarmer og alarmsystemer, som du selv skal montere i dit hjem. 

Med disse gør det selv-alarmsystemer har du typisk ikke mulighed for at tegne et abonnement til en vagtservice. I stedet fungerer disse alarmer typisk på den måde, at du modtager en sms eller et opkald via mobilnettet, hvis alarmen aktiveres.

Håndværkerfradrag for installering af tyverialarm

Hvis du skal have installeret en tyverialarm i dit hjem, kan du benytte BoligJobordningen, populært kaldet håndværkerfradraget. 

Du kan ikke trække udgifter til selve alarmen eller alarmsystemet fra, men du kan få fradrag for udgifter til arbejdsløn til den installatør, der sætter alarmen op i dit hjem. Hvis du vil gøre brug af håndværkerfradraget i forbindelse med, at du får installeret en alarm, skal du sørge for at få en kvittering, hvor det er specificeret, hvor meget du betaler for arbejdsløn.

Desuden skal du sørge for at betale elektronisk – ikke med kontanter eller check – og huske at gemme kvitteringen i tilfælde af, at skattemyndighederne på et tidspunkt beder dig fremlægge dokumentation for, at du har fået udført arbejdet.