Alt for mange danskere oplever indbrud

Alt for mange danskere oplever indbrud

Antallet af indbrud er dalende, men Danmark har stadig alt for mange indbrud i forhold til de lande, vi sammenligner os med, og alt for få har forsvarligt sikret deres bolig. 

Indbrud er en af de største kriminalitetstyper i Danmark. Hver 10. anmeldelse om kriminalitet drejer sig om indbrud.

Mens det samlede antal straffelovsovertrædelser er faldet med 25 procent fra 1995-2016, er antallet af indbrud uændret.

Samtidig gør tanken om indbrud næsten hver fjerde dansker utryg – uagtet, at omfanget af indbrud er tilbage på niveauet fra før 2007. 

Mange indbrud i Danmark

Siden 1995 kan indbrudskriminaliteten i Danmark inddeles i tre perioder: En periode på 21 år fra 1995 til 2006, hvor antallet af anmeldte indbrud i boliger lå stabilt mellem ca. 30.000 og ca. 35.000 indbrud om året.

Fra 2007-2009 steg antallet af indbrud fra ca. 36.000 til ca. 49.000 om året.

Den sidste periode – fra 2010-2017 – har været kendetegnet ved fald, og indbrudsniveauet er i 2017 tilbage på et niveau, som ligger i den lave ende af det interval, der var i perioden 1995-2006.

Men selvom kurven er knækket, og antallet af indbrud af for nedadgående, ligger Danmark stadig meget højt, når vi sammenligner os med andre lande i EU.  I forhold til indbyggertallet er der 3,5 gange flere indbrud i danske hjem end i svenske hjem, 4,5 gange flere indbrud end i Tyskland og 6,5 gange flere indbrud end i Norge.

Hvor godt sikrede er de danske villaer? 

En analyse viser, at omkring to ud af tre danske villaer har foretaget 0-1 sikringstiltag. Kun knap 3 procent har foretaget fire sikringstiltag, og kun omkring hver tiende bolig bliver vurderet til at være sikker.

Ca. 80 procent af alle indbrud i Danmark sker i huse

Der er forskel på dem, der har haft indbrud, og dem, der ikke har. De borgere, der har haft indbrud, gør således mere for at sikre sig. Men der er stadig meget få sikre boliger blandt de danskere, som har haft indbrud. 

Hvor finder indbrud sted? 

Risikoen for indbrud ikke er ligeligt fordelt mellem alle borgere i Danmark. Nogle er betydeligt mere udsatte end andre.

For det første er enfamiliehuse markant mere udsatte end lejligheder – ca. 80 procent af alle indbrud i Danmark sker i huse.

Kun omkring hver tiende bolig bliver vurderet til at være sikker

Også geografisk er der betydelig variation. I 2017 blev der anmeldt 34 procent flere indbrud i boliger i Nordsjællands Politikreds end i 2007, mens der var færre indbrud i alle andre politikredse.

I 3. kvartal 2018 var otte ud af ti kommuner på top 10-listen over kommuner med forholdsvist flest indbrud (indbrud pr. husstand) fra hovedstadsområdet, og fem af kommunerne ligger nord for København med Rudersdal helt i i top. Vallensbæk og Hvidovre er nr. 2 og 3 på listen, mens Kerteminde er den eneste fynske kommune på top 10-listen, og Sønderborg det eneste jyske islæt.

Hvordan vælger tyven sit mål?

I 2014 foretog Det Kriminalpræventive Råd, DKR, en undersøgelse blandt 20 indbrudstyve. Den viser, at tyven primært kigger efter tre ting, når han udvælger en bolig, han vil bryde ind i:

  • Tegn på liv
  • Tegn på værdi
  • Boligens tilgængelighed.

Hovedpointerne er altså, at tyven går efter boliger, hvor der er noget af værdi, men også, at tyven kan afholdes fra at begå indbrud, hvis der er tegn på liv, eller hvis det vanskeligt at kommer ind i boligen.

Hvis der først har været indbrud i et hus, er risikoen for et nyt indbrud større

Med liv menes eksempelvis nysgerrige naboer. En sikring af døre, låse og vinduer er med til at gøre det vanskeligt at komme ind i boligen. 

Større risiko for indbrud, når der har været indbrud

Hvis der først har været indbrud i et hus, er risikoen for et nyt indbrud større. Sandsynligheden for, at det samme hus udsættes for indbrud igen, er fire gange større end for huse, som aldrig har oplevet indbrud.

Samtidig er der forhøjet risiko for indbrud i andre huse inden for en radius af 200 meter i minimum 14 dage.

Til gengæld er risikoen markant lavere, hvis du har sikret dit hus og bor i et kvarter med gode nabohjælpere.