Nye døre med sikringspakker

Nye døre med sikringspakker

Hvis du skal købe nye, udvendige døre til din bolig, fx hoveddør eller kælderdør, er det en god idé at gå efter døre, der gør det svært for en tyv at bryde ind – populært kaldet en indbrudssikker dør.

Når du køber en ny dør, bør du derfor tilkøbe såkaldte sikringspakker, som de fleste danske dør-producenter tilbyder. Der er forskel på, hvilke sikringspakker du kan få til de forskellige dørtyper – fx skal der ekstra sikring til, hvis der er glas i den nye dør. Nogle sikringstiltag er særligt for indadgående døre, som er de mest almindelige i Danmark.

Spørg efter sikringspakker, uanset om du selv bestiller dørene, eller får en håndværker til det.

Hvad kan en sikringspakke til døre indeholde?

Afhængigt af model og design kan en sikringspakke for eksempel indeholde følgende elementer:

  • Sikringsslutblik med skråtstillede skruer: Gør det sværere at bryde låsen op med koben.
  • Hærdede kolver: Kolver er de ’metalpinde’, som går fra døren og ind i karmen. Når de er af hærdet metal, er de ekstra stærke. Gør det sværere for tyven at bryde døren op.
  • Paskvil-system med hagerigler: Et paskvil-system består af en række små tapper eller rigler, som sidder i kanten af døren og griber ind i karmen, når døren låses. Nogle af de mest indbrudshæmmende kaldes hagerigler, fordi de har en lille ’hage’, som griber ind i en metalskinne i karmen. Jo flere af dem, desto sværere er det bryde døren op. Der findes flere typer af paskvil-systemer.

Til udadgående døre:

  • Sikringshængsler med dørnokker: Det hindrer, at tyven kan tage døren ud, hvis hængslerne skæres af.

Er der glas i døren kan du bl.a. få:

  • Sikringsglas: En lamineret rude, som er sværere at slå itu end almindelige ruder.
  • Fuldlimede ruder: Ruder, som er sværere at pille ud end punktlimede ruder, der er normal standard.
  • Indvendige glaslister: Ruden er monteret indefra, og gør den svær at pille ud udefra.

Styrk karmen

Udover de nævnte muligheder for tilkøb er der nogle ting, som du kan bede håndværkeren, der monterer de nye døre, være opmærksom på:

Ved at sætte styreklodser mellem karmen og muren på særligt udsatte steder som for eksempel bag låseblikket, ved bundkarmens yderste ender og midt under bundkarmen ved brede døre, er det sværere for en indbrudstyv at vride karm og ramme fra hinanden med et koben.

Bed dørleverandøren om en monteringsvejledning, og forhør dig evt. om, hvilke steder det er særlig vigtigt med et underlag mellem karm og mur.

Nye døre er bedre sikret mod indbrud

Udover de nævnte muligheder for tilkøb er mange nye døre mere indbrudshæmmende end for 10-15 år siden. Det skyldes, at kravene hele tiden bliver skærpet. Blandt andet er alle nye DVV-mærkede døre med såkaldt trepunkts-lukke.

Langt de fleste nye døre bliver testet efter faste standarder. Spørg din tømrer eller forhandler, hvis du er i tvivl.

Husk, at mange nye døre kun er rigtigt låste, hvis du husker at vride dørhåndtaget opad, før du drejer nøglen og låser døren. Det er den bevægelse, der aktiverer lukkesystemet optimalt.

Udover godt indbrudssikre døre er der mange andre ting, du kan gøre for at sikre din bolig mod indbrud. Jo flere ting du gør, jo større er chancen for at forhindre indbrud.

Læs mere om, hvordan du sikrer dit hus mod indbrud