Sådan sikrer du dine vinduer

Mange tyve kan let bryde ind ad dine vinduer, hvis de ikke er sikret ordentligt. Læs og se videoer af, hvordan du sikrer dem. 

Når en tyv bryder ind i en bolig, er det ofte vinduet, han kommer ind ad.

Der er typisk tre måder, tyven kan komme ind i boligen via et vindue:

  1. Den mest almindelige metode: Tyven piller glaslisterne af og trækker derefter ruden ud. Det kan både være ved vinduer og ved ruder i eksempelvis terrassedøren.
  2. Tyven brækker et oplukkeligt vindues ramme op fra vinduets karm med fx et koben.
  3. Tyven smadrer ruden. Det sker kun sjældent af en simpel grund: Det larmer.

Alle vinduer i boligen skal sikres

Du kan nedsætte risikoen for indbrud i din bolig betragteligt ved at sikre dine vinduer. Hvis en indbrudstyv opdager, at det er svært at bryde ind gennem vinduer og døre, vil han ofte opgive. 

Derfor er det vigtigt at sikre de fleste af boligens vinduer, især de steder, hvor tyven kan stå gemt for naboer og forbipasserende. Mange indbrud i ældre villaer begås eksempelvis via kældervinduer på husets bagside.

Der er mindre risiko for indbrud gennem vinduer på 1. eller 2. sal, hvis der ikke er fx en altan, som tyven kan stå på. Der er også mindre risiko for indbrud, hvis dine vinduer åbner indad, eller hvis dine vinduer er af nyere dato og i et design, hvor rammen sidder udenpå karmen. Men det er fornuftigt at kigge på alle vinduer, når du er i gang.

Vinduets opbygning 

Langt de fleste vinduer kan sikres. I Danmark åbnes stort set alle vinduer udad, enten med hængsler i siden eller i toppen eller med en drejefunktion midt på vinduet. Derudover er langt hovedparten trævinduer både ude og inde eller med træ inde og aluminium ude.

Har du et vindue, der stadig er omfattet af fabrikantens garanti, bør du undersøge med fabrikanten, om garantien stadig gælder, og om det evt. nedsætter levetiden, hvis du udfører sikring af vinduet . 

Rådene i denne artikel er hovedsageligt til vinduer udført i træ.

Hvordan sikrer jeg glaslisterne i vinduet?

Langt de fleste vinduer er udformet sådan, at glasset sidder fast i rammen ved hjælp af glaslister. 

Den bedste metode er at sætte glaslisterne fast med sikringssskruer

Glaslisterne er spinkle lister i træ eller aluminium-lister, som er monteret udenfor og fastholder glasset. 

Glaslisterne i gamle vinduer fra før 1989 er oftest blot sømmet fast. Tyven kan derfor let afmontere listerne og derefter trække glasset ud. Hele 16 procent af alle indbrud sker ved, at tyven piller de udvendige glaslister af og fjerner ruden.

Den bedste metode er at skrue glaslisterne fast med sikringsskruer, så er glaslisterne meget svære at få af. Bor for - husk at bore skråt, så du ikke rammer glasset. Skruerne skal skrues i med ca. 20 cm mellemrum. Sikringsskruerne bør være i rustfrit stål.

Se, hvordan du sikrer glaslisterne i videoen under artiklen.

Du kan også sikre vinduet ved at fuge glasset fast til falsen, så er det ikke nemt at trække ud. Det kan dog give problemer ved vedligeholdelse, hvis du skal skifte ruderne, da det er svært at få glasset ud i hel stand.

Hvis du vil klæbe ruden fast, kan du evt. nøjes med at punktklæbe i hjørnerne på rudens bagside. Så kan tyven ikke trække ruden ud, men fra falsen kan du skære ruden fri indvendigt og dermed skifte ruden, hvis der bliver behov for det.

Der kan opstå problemer, hvis den fugemasse, man anvender til at klæbe vinduet fast med, ikke kan arbejde sammen med for eksempel den forseglingsfuge, ruden er født med.

Sikringsbeslag kan sikre dine vinduer

Med sikringsbeslag kan du sikre vinduerne og vinduernes rammer.

Der findes flere typer af vinduesbeslag. Deres funktion er at fastholde rammen og karmen sammen, så det er svært for tyven at bryde vinduet op med fx et koben. Vinduet forbliver fastholdt på grund af sikringsbeslaget.

Det er nemt selv at montere sikringsbeslagene, der sidder indvendigt. Markér med det medfølgende skabelon, bor for og skru sikringsbeslaget fast. Se, hvordan du selv monterer sikringsbeslag i videoen under artiklen.

Brug en sikringsskinne

Der bør ikke være store åbninger eller revner mellem vinduesrammerne og karmen. Hvis der eksempelvis er for meget luft mellem vindue og karm, er det meget lettere for tyven at få fx et koben ind og dermed bryde vinduet op.

Det kan du hindre ved at montere en metalskinne på vinduesrammen modsat hængselssiden. Sikringsskinnen skal være omkring 5 cm bred, 2-3 mm tyk og have en længde, så den passer til vinduesrammen. 

Skinnen monteres, så den dækker for den afstand, der er imellem rammen og karmen.

Du kan købe skinnen hos låsesmeden i færdige længder på 2 meter, hvor der er borede huller i forvejen. Du kan selv skære skinnen til i længden med en nedstryger eller en vinkelsliber.

Se, hvordan du monterer en sikringsskinne i videoen under artiklen.

Bemærk, at du ved montering af en sikringsskinne ødelægger vinduets drænmulighed i bundfalsen, og som en konsekvens heraf vil træet blive opfugtet. Det kan på sigt give skader på træværket i form af råd eller svamp.

Opdater dit paskvillukkesystem

Vinduer med en såkaldt paskvillukning åbnes ved at dreje og samtidig skubbe eller trække i et indvendigt greb, der minder om et dørhåndtag. Langs vinduesrammen griber små knopper eller tapper ned i vinduets fals.

Hvis dine vinduer har et gammelt paskvilsystem, kan du spørge din tømrer eller glarmester, om det er muligt at udskifte paskvilsystemet til et med flere lukkepunkter, kravetapper eller hærdede kolver. Derved bliver det sværere for indbrudstyven at bryde vinduet op.

Blandt nye vinduessystemer er vinduer med paskvilgreb generelt set mest indbrudshæmmende end vinduer med anverfere (hasper).

Brug sikringsanverfere

Har du ældre vinduer, for eksempel af typen dannebrogsvindue eller bondehusvindue, holdes vinduerne måske lukket af hasper – også kaldet anverfere.

Denne type af vinduer kan tyven bryde op ved enten at banke på vinduesrammen udvendigt og derved få hasperne/anverferne til at springe ud af konsollerne, eller ved at underbore i rammen, så han med en lang skruetrækker kan skubbe anverferen ud af konsollen.

Du kan gøre tyvens arbejde besværligt ved at skifte de gamle anverfere ud med sikringsanverfere eller børnesikringsanverfere, som er sværere at bryde op udefra, men som stadig er lette at åbne indefra, så vinduet kan bruges som redningsåbning.

Nye vinduer

Køber du nye vinduer, er der en række sikringsforhold, som vinduet enten er bygget med, eller som du kan tilkøbe for at få et vindue, der er bedre sikret mod indbrud end standard.

For eksempel er alle ruder i DVV-mærkede vinduer i dag monteret sådan, at ruderne er klæbet fast i hjørnerne, så ruden ikke umiddelbart kan tages ud. Husk at spørge, om producenten har en sikringspakke, hvis du køber nye vinduer.

Overvej glas, der ikke kan smadres

Normalt er selve glasset eller ruden ikke sikret, så en tyv har muligheden for at smadre ruden.

Hvis du vil undgå det, kan du købe nye vinduer med sikringsglas eller udskifte ruderne til ruder med sikringsglas.  

Det er kun særlige laminerede glas, der kan betegnes som sikringsglas.

Gitre kan bruges i udhuse og kælderrum

Du kan også montere et gitter på indersiden af vinduet. Det kan forhindre tyven i både at komme ind og ud.

Gitterets jernstænger bør have en diameter på minimum en centimeter og en maskevidde på maksimum 150x150 millimeter.

Vinduernes rammer kan indbrudssikres med sikringsbeslag

Du må kun montere gitre på vinduer, hvor der ikke er beboelse eller ophold. Gitre kan derfor kun anvendes i udhuse, pulterrum eller kælderrum, som ikke er opholdsrum, men ikke i fx soveværelse og stue. 

Vinduer i en bolig fungerer som redningsåbninger. Det skal være muligt at åbne vinduet uden brug af værktøj, og det skal være muligt, at en brandmand i tilfælde af brand kan komme ind igennem vinduet og redde folk ud. Derfor skal der være mindst én redningsåbning i et hvert opholdsrum. Gitre kan derfor kun anvendes i udhuse, pulterrum eller kælderrum, som ikke er opholdsrum.

Hvordan sikrer jeg træ/alu- og plastvinduer?

På træ/alu-vinduer kan du indenfor anvende de samme sikringsbeslag som på trævinduer. Men udvendigt kan vinduerne være opbygget på en sådan måde, at der ikke er glaslister.

En del plastvinduer åbner indad, hvilket medfører, at sikringen i form af en skinne ikke rigtigt er hverken muligt eller nødvendigt. Indadgående vinduer er generelt sværere at bryde op end udadgående vinduer. 

Nye plastvinduer med stål- eller komposit-forstærkede indlæg i profilerne og indadgående rammer (dreje/kip) med indvendige glaslister og et paskvil-lukkesysten er et af de mest indbrudssikre vinduer på markedet. Ønsker du indbrudsikkerheden yderligere forbedret, kan du evt. isætte en lamineret rude og udskifte lukkesystemet med et lukkesystem, der har flere lukkepunkter og massivt smedede kolver. 

Plastvinduer med udadgående rammer i nordisk design kan også forbedres, evt. med sikringsbeslag, fordi beslagene kan fastholdes i plastprofilernes stærke stålindlæg.